Please choose your language if needed: English | Ukraine
Authorize yourself
Please use the name and phone number which were specified during the forum registration procedure
Для проходження тесту потрібна авторизація
Введіть своє ім'я та номер телефону з якими
ви реєструвалися на форум
ISF - Test
Fill out the form and we will contact you soon.
Rules for the test passing:
❗️ The name on the certificate will be the same as you specify during forum registration.
3️⃣ You have only 3 tries to pass the test. After 3 fails, the system will block your access to the test.
✅ The test is passed if you gave the right answer for 60% and more questions.
ℹ️ Each question has only one correct answer.
😉 Once you pass the test, you will be able to download your certificate. After that, you will see the link to download the certificate on each successful authorization instead of the test questions.
What is the official definition for sustainability?
What are the main three components of sustainable development?
What’s behind the ‘S’ in ESG?
How do we achieve Sustainable Development?
Choose one differentiation of CSR against corporate sustainability
Sustainability reporting enables organizations to...
Which of the following sources of energy is non-renewable?
Why do we need circular economy?
Which of the following is a greenhouse gas?
Stakeholder engagement is the process...
Stakeholders may include:
What is good about gender equality?
Corporate governance is necessary to enable companies...
Benefits of corporate governance
Good corporate governance includes
ISF - Тест
Правила проходження тесту:
❗️ На сертифікаті буде вказано ім'я з яким ви реєструвалися на форум.
3️⃣ У вас є всього 3 спроби пройти тест. Після 3 невдалих спроб доступ до тесту буде заблоковано.
✅ Тест вважається пройденим, якщо ви дали правильні відповіді на 60 і більше відсотків запитань.
ℹ️ У кожному запитанні є лише одна правильна відповідь.
😉 Якщо ви здали тест то при наступній спробі авторизації замість проходження тесту вам буде запропоновано завантажити сертифікат.

Яке офіційне визначення терміну “сталий розвиток”?
Які три основні компоненти сталого розвитку?
Що означає буква ‘S’ в абревіатурі ESG?
Як можна досягти сталого розвитку?
Оберіть одне твердження, що відрізняє КСВ від корпоративного сталого розвитку
Стала звітність допомагає організаціям...
Який з перерахованих ресурсів є невідновлювальним?
Навіщо нам потрібна циркулярна економіка?
Що з наведеного є парниковим газом?
Залучення зацікавлених сторін - це процес...
Зацікавлені сторони можуть включати:
Що хорошого в гендерній рівності?
Корпоративне управління необхідне для забезпечення можливостей компанії...
Переваги корпоративного управління полягають у
Належне корпоративне управління поєднує у собі
Результати
Made on
Tilda